Синельниківська загальноосвіня школа І-ІІІ ступенів №5

 
Mic

Управління

Основні принципи управління


 
         Адміністрація школи в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, законодавчими актами держави, розпорядчими документами обласного управління освіти, міського відділу освіти щодо інформатизації суспільства, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
        Використовує в управлінській діяльності принцип науковості, ініціативи і активності, демократизації, цілеспрямованості.
        Директор школи та його заступники разом з профспілковим комітетом працюють над створенням комфортного морально-психологічного клімату в  колективі, доброзичливих стосунків між учителями і учнями, медпрацівниками і батьками, передбачають моральне і матеріальне стимулювання вчителів.
У школі постійно діє дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.
Адміністрація школи спрямовує її роботу на вдосконалення навчально-виховного процесу, його методичне забезпечення, використання інформаційно-комунікаційних технологій, відслідковує та орієнтує вчителів н керівника а нові можливості з підвищення ІТ-компетентності (відповідні курси системи післядипломної освіти, інтернет-освіта тощо), спрямовує роботу на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчально-виховної діяльності закладу, впровадження досягнень науки і передового досвіду в практику роботи вчителів.
У школі діють органи громадського самоврядування: конференція, рада закладу освіти, піклувальна рада

 


 

Звіт по використанню батьківських грошей
станом з 03.09.2018 року по 05.11.2018 р.

Всього надійшло до фонду                     - 21365 гривень

Витрачено на :

Господарчі товари                                     – 5046,42 гривень

Канцтовари                                                -  628,00 гривень

Килимове покриття «Трава»                     - 1748,74 гривень

Посуд в їдальню                                        – 911,98 гривень

Комплектуючі до комп’ютера                   – 756,00 гривень

Ремонт ноутбука                                        – 350,00 гривень

Дезинфікуючі засоби «Дез Таб нью»        - 825,00 гривень

Всього витрачено                                     – 10266,14 гривень