Синельниківська загальноосвіня школа І-ІІІ ступенів №5

 
Mic

Управління

Основні принципи управління


 
         Адміністрація школи в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, законодавчими актами держави, розпорядчими документами обласного управління освіти, міського відділу освіти щодо інформатизації суспільства, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
        Використовує в управлінській діяльності принцип науковості, ініціативи і активності, демократизації, цілеспрямованості.
        Директор школи та його заступники разом з профспілковим комітетом працюють над створенням комфортного морально-психологічного клімату в  колективі, доброзичливих стосунків між учителями і учнями, медпрацівниками і батьками, передбачають моральне і матеріальне стимулювання вчителів.
У школі постійно діє дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.
Адміністрація школи спрямовує її роботу на вдосконалення навчально-виховного процесу, його методичне забезпечення, використання інформаційно-комунікаційних технологій, відслідковує та орієнтує вчителів н керівника а нові можливості з підвищення ІТ-компетентності (відповідні курси системи післядипломної освіти, інтернет-освіта тощо), спрямовує роботу на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчально-виховної діяльності закладу, впровадження досягнень науки і передового досвіду в практику роботи вчителів.
У школі діють органи громадського самоврядування: конференція, рада закладу освіти, піклувальна рада

Звіт  директора школи

перед колективом школи

та громадскістю за 2016-2017 н.р. 

               Шановні учасники навчально-виховного процесу !

         На виконання наказу Міністерства освіти і науки України „Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” від 23.03.2005р. №178, відповідно до Положення про звітування я, директор загальноосвітньої школи №5, проводжу цей звіт дванадцятий рік поспіль.
           Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.
Завдання звітування:
 забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;
 стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом;
 оцінка діяльності директора школи.

 Повна версія читати тут