Синельниківська загальноосвіня школа І-ІІІ ступенів №5

 
Mic

Ліцензування

Перелік документів щодо ліцензування школи


ЗАЯВА  про отримання  ліцензії на освітню діяльність 


Статут навчального закладу


Документи про право власності  (Вияг з Державного реєстру та Витяг з Єдиного реєстру)


Акт відповідності приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам


Акт відповідності вимогам правил пожежної безпеки


Акт відповідності приміщень та матеріально-технічної бази нормам з охорони праці 


ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти


Загальна інформація про кадрове забезпечення 


Інформація про якісний склад педагогічних працівників


ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти


Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні


Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками


Обладнання навчальних приміщень та майданчиків


ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти


Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення


Відомості про інформаційне забезпечення


Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН


Документ, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти